Intencje Diakonii Modlitwy na styczeń

Początek kolejnego roku naszego życia, to z jednej strony czas podsumowań. Dlatego spróbujmy zastanowić się także, jaka była w minionym roku nasza wytrwałość w modlitwie. Nowy rok to też okazja do planowania i myślenia o przyszłości. Niech więc w tym co przed nami towarzyszy nam Boży pokój, który ma swoje źródło w nadziei jaką niesie spotkanie z Chrystusem. Na codzienne spotkania z Jezusem zabierajmy wszystko co mamy w sercu, pamiętając jednocześnie o intencjach:

  1. …aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań na tle religijnym, znalazły w społeczeństwach, w których żyją, uznanie własnych praw i godności, która rodzi się z bycia braćmi (Papieska intencja Apostolstwa Modlitwy).
  2. Aby nasi biskupi, a szczególnie nowo wybrany arcybiskup koadiutor Adrian Galbas, potrafili odważnie przewodzić lokalnej wspólnocie Kościoła.
  3. Aby styczniowym solenizantom: bp. Adamowi Wodarczykowi i ks. Piotrowi Kędziorowi, towarzyszyła codzienna otwartość na Boże dary, zdrowie i gorliwość w posłudze przy ołtarzu.