Szkolenie dla kierujących ruchem drogowym

lizak drogowy

Starsi ministranci i animatorzy bardzo często angażują się w wydarzenia parafialne i dekanalne, jakimi są np. pielgrzymki piesze. Dlatego też do nich kierujemy szczególne ogłoszenie. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach zaprasza – w ramach promocji bezpieczeństwa na drogach – organizatorów pieszych pielgrzymek na szkolenie z zakresu kierowania ruchem drogowym.

 

Kilkugodzinny kurs wraz z zajęciami praktycznymi odbędzie się 22 maja br. Początek o godz. 10 w sali 402 Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Jordana 18. Osoby, które ukończą kurs, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nabywają uprawnienia do kierowania ruchem drogowym i otrzymują stosowny dokument.

Zainteresowanych uczestnictwem w kursie proszę o zgłaszanie się w Wydziale Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitalnej w Katowicach na adres: duszpasterstwo@archidiecezjakatowicka.pl (imię i nazwisko uczestnika kursu, adres oraz numer PESEL). Zgłoszenia przyjmowane są do 18 maja br.

Serdecznie zapraszamy!