Zapraszamy animatorów do pomocy w rekolekcjach wakacyjnych

rekolekcje 2015

Animatorów, którzy chcą posługiwać na rekolekcjach wakacyjnych zapraszamy do zgłaszania swojej gotowości do pełnienia roli wychowawcy na adres: rekolekcje.dmak@gmail.com

Zgłaszając swoją gotowość podajemy: Imię i nazwisko, swój wiek, oraz jak długo jesteśmy ministrantami i animatorami. Ponadto napiszmy o swoich umiejętnościach czy zdolnościach np. prowadzimy spotkania w grupach, szkoły liturgii, szkoły śpiewu, modlitwy rekolekcyjne, pogodne wieczory itp. Napiszmy czy gramy na instrumencie muzycznym oraz czy czytamy i śpiewamy.  Podajmy także interesujący nas turnus.

Osoby zaproszone do diakonii rekolekcyjnych  dostaną powiadomienia na podany adres e-mail. Może się zdarzyć, że na danym turnusie już nie będzie potrzebna pomoc, dlatego warto wskazać także inne, na których moglibyśmy posługiwać.

Jeśli chcemy być prowadzącymi rekolekcje w przyszłości, najpierw sami musimy uczestniczyć w kilku turnusach jako uczestnicy oraz posiadać kurs wychowawcy kolonijnego i mieć 18 lat.