Dodatkowe terminy weryfikacji

krzyż animatorski

Kandydatów na animatorów, z kursu wiosna 2016 (część południowa i północna) – po rocznym okresie próby – zapraszamy na weryfikację w najbliższą sobotę 13 maja 2017 r. o godz. 12.00 do Parafii MB Piekarskiej (ul. Ułańska 13, 40-887 Katowice).

 

 

Dodatkowe terminy dla osób nie mogących przybyć w pierwszym terminie:

 

17 maja godz. 16.00

 

20 maja godz. 16.00

 

 

Przypominamy, że na egzamin kandydaci zobowiązani są dostarczyć:

 

 

 – uzupełnioną roczną kartę formacyjną (zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami obowiązkowy jest udział w formacji diecezjalnej – np. rekolekcje wakacyjne lub wielkopostne).

 

 – pozytywną opinię od ks. Proboszcza lub opiekuna z parafii

 

 – zdjęcie legitymacyjne

 

Na egzamin obowiązuje materiał ze strony Duszpasterstwa Ministrantów Archidiecezji Katowickiej www.dmak.info z działów: Liturgia, Twoje ABC. Należy powtórzyć także treści z wykładów. Na egzamin kandydaci przywożą ze sobą długopis.