Pomoc techniczna – kandydaci na animatorów i ceremoniarze

informacja

Kandydaci na animatorów pragnący pomóc w obsłudze technicznej uroczystości ustanowienia nowych animatorów (sobota 27 maja br.) oraz Olimpiady Liturgicznej (3 czerwca) br. proszeni są o kontakt z diecezjalnym duszpasterzem ministrantów pisząc na adres 

Podobnie kandydaci do otrzymania krzyży ceremoniarskich mogą zgłosić swoją gotowość do sprawdzania arkuszy Olimpiady Liturgicznej 3 czerwca br. pisząc na powyższy adres. (nie mogą wtedy sami być reprezentantami swoich dekanatów i brać udziału w Olimpiadzie jako uczestnicy).