Kolejny turnus rekolekcji. Start!

harmonogram

Już 13 lipca rusza kolejny – III turnus rekolekcji wakacyjnych dla służby liturgicznej naszej diecezji, który odbędzie się w dniach od 13 do 21 lipca br. W pięciu ośrodkach, następujące diakonie będą prowadziły rekolekcje.

 

Bielsko Lipnik – Ośrodek Caritas

Ks. Neoprezbiter Mateusz Mnich oraz: kl. Maciej Budner, kl. Daniel Mazur, an. Andrzej Łuszcz, an. Piotr Miśta, an. Sebastian Markiewicz, an. Michał Kućmierz, an. Kacper Zyzak.

 

 

Rybnik Niewiadom

Ks. Neoprezbiter Mateusz Kozielski wraz z diakonią: kl. Witold Koczor, kl. Szymon Waldach, an. Andrzej Matczak, an. Mateusz Ratka i an. Bartosz Wowra.

 

Brenna Leśnica

Akolita Adrian Urbański i kadra: ak. Paweł Wojtała, kl. Łukasz Płaczek, kl. Konrad Delung, kl. Łukasz Kądziela

 

Kalna koło Żywca

Ks. Cezariusz Wala i an. Karol Skura, an. Jakub Opic, an. Patryk Paszko, an. Maciej Jurczyk, an. Jan Sochoń.

 

Brenna Ośrodek Klerycki „Tabor”

Ks. Neoprezbiter Maciej Soluch i kl. Marcin Głąbek, kl. Kamil Jakóbczyk, kl. Łukasz Żurek, an. Piotr Mazur, an. Patryk Bończyk

 

Prowadzącym życzymy światła Ducha Świętego, a uczestnikom otwarcia na Niego i wielu owoców rekolekcji!