Ostatnie turnusy rekolekcji ministranckich

Zakończyliśmy wakacyjne rekolekcje służby liturgiczne naszej diecezji. Ponad ośmiuset ministrantów naszej diecezji formowało się w ośrodkach rekolekcyjnych. Podajemy skład diakonii ostatnich dwóch turnusów.
Turnus V
Bielsko Lipnik
Ks. Paweł Gajda wraz z animatorami: Adamem Malczewskim, Szymonem Duroczokiem, Jakubem  Winsławskim, Tymoteuszem Woźniakiem i Dawidem Hercem oraz kl. Jakub Orzechowskim.
Kalna koło Żywca
Ks. Neoprezbiter Błażej Bryk oraz diakonia rekolekcyjna: kl. Patrycjusz Machalski, kl. Łukasz Kądziela, an. Kamil Skowroński, an. Piotr Pisarzowski, an. Mateusz Kabza, an. Piotr Mazur.

Turnus VI
Bielsko Lipnik
Ak. Adrian Urbański oraz diakonia: kl. Grzegorz Margalski, kl. Piotr Literski, kl. Maciej Kiryluk, kl. Łukasz Kądziela, kl. Michał Paprotny.

Kalna koło Żywca
Ks. Neoprezbiter Łukasz Piper oraz: kl. Karol Dolibóg, kl. Mateusz Poniszowski, an. Łukasz Brzezina, an. Michał Sznilik, an. Paweł Mielczarek, an. Michał Makówka.
Brenna Ośrodek Klerycki (kurs lektora i kantora)
Ak. Dorian Figołuszka oraz: kl. Tomasz Nocoń, kl. Łukasz Żurek, kl. Wojciech Tomecki i an. Mateusz Krząkała

 

Serdecznie dziękujemy Księżom Prowadzącym za rekolekcje, a w załączniku kilka zdjęć tegorocznych turnusów wakacyjnych.