Zapraszamy do pomocy przy powakacyjnej pielgrzymce

Animatorzy lub kandydaci na animatorów pragnący posługiwać na powakacyjnej pielgrzymce ministranckiej proszeni są o kontakt z ks. Cezariuszem Walą.

Zgłoszenia wysyłamy na adres e-mail: cezariusz.wala@archidiecezjakatowicka.pl  Jak co roku potrzeba ministrantów do pomocy przy stanowiskach związanych z obsługą i organizacją pielgrzymki np. zapisy grup, rozdawanie śpiewników, informatorów, drożdżówek, napojów, wydawanie upominków itp. Serdecznie zapraszamy do pomocy!