Stypendia im. ks. Emila Szramka

Do końca lutego br. należy składać wnioski o stypendium bł. ks. Emila Szramka na rok szkolny 2018/2019.

Prosimy o przypomnienie uczniom, którzy już otrzymują to stypendium – a chcieliby nadal z niego korzystać – o konieczności ponowienia wniosku. Stypendium adresowane jest do młodzieży z przedziału wiekowego: III klasa gimnazjum oraz VIII klasa szkoły podstawowej – I rok studiów (wniosek mogą więc składać najwcześniej uczniowie II klasy gimnazjum lub VII klasy zreformowanej szkoły, a najpóźniej maturzyści). Oprócz tego należy spełnić dwa kryteria: średnia ocen po pierwszym semestrze winna wynosić co najmniej 4,5, zaś dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 995 złotych netto (w dochodach nie uwzględniamy programu 500+). Wnioski można znaleźć na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego: www.wk.archidiecezja.katowice.pl.

Informujemy również, że są jeszcze miejsca w programie stypendialnym Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Przyjmujemy uczniów z II i III klas gimnazjalnych oraz po pierwszym semestrze klas VII szkoły podstawowej. Kryteria: średnia ocen co najmniej 4,8, zaś dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 1470 zł brutto (nie uwzględniamy programu 500+). Wstępny wniosek do odbioru w Wydziale Katechetycznym Kurii Metropolitalnej w Katowicach. Więcej informacji na stronie www.dzielo.pl.