Biblia impulsy

Wielu z nas szuka inspiracji w Bożym Słowie. Czytamy je uroczyście w kościele, sięgamy po nie w  domach, wielu z ministrantów rozważa je w modlitwie brewiarzowej. Często łapiemy się jednak na tym, że nie rozumiemy wszystkich tekstów czy znaczenia słów. To właśnie dla nich została stworzona seria: „Biblia Impulsy”.

 

To obecnie najmłodsza propozycja wydawnicza oferowana polskiemu czytelnikowi,  zainteresowanemu lekturą Biblii. Jej adresatami są zarówno ludzie młodzi, jak i czytelnicy w dojrzałym wieku, ale bez biblijnego warsztatu naukowego.

 

Ciekawy jest układ każdego tomu. Strona lewa: Tekst Pisma Świętego – ponownie przetłumaczony z języka oryginalnego (greckiego) na komunikatywny język polski. Strona prawa: Komentarz, który składa się z czterech punktów:

■ „Lektura tekstu” – zawiera wskazania pomagające w jak najlepszej lekturze poszczególnych perykop.

■ „Refleksja” – najczęściej nawiązuje do obecnych spraw społeczno-kulturowych.

■ „Aktualizacja” – odnosi rozważany tekst do życia czytelnika.

■ „Czy wiesz, że…”  – poszerza wiedzę biblijną czytelnika.

 

Nazwa całej serii wydawniczej „Biblia Impulsy” wywodzi się z typu komentarza, który w formie krótkich wskazówek – impulsów stara się wieloaspektowo wyjaśnić poszczególne perykopy danej księgi.

 

Komentarz do wszystkich ksiąg Nowego Testamentu będzie składał się z 19 tomów. W planach jest również analogiczne przygotowanie przynajmniej niektórych ksiąg Starego Testamentu. Grono osób opracowujących poszczególne księgi Pisma Świętego w serii „Biblia Impulsy”  tworzą polscy bibliści, znawcy i miłośnicy Biblii.

 

Aktualnie dostępne są następujące komentarze: Pierwszy List do Koryntian; List do Filipian; Listy Pasterskie (1-2 Tm; Tt); List świętego Jakuba. Redakcją naukową serii zajmuje się ks. Janusz Wilk a wydawcą jest Księgarnia św. Jacka w Katowicach www.ksj.pl

 

W tym roku na rekolekcjach wakacyjnych obdarowaliśmy ministrantów na kursie lektora i kantora  właśnie tymi książkami. Już po wstępnej lekturze wielu z nich doceniało przystępność i klarowność tekstów i tłumaczeń.

Sięgnij po Boże Słowo!

The following two tabs change content below.
Kamil Skowroński

Kamil Skowroński

Animator parafii Nawiedzenia NMP w Mysłowicach-Brzezince. Student pierwszego roku Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Interesuje się nowymi technologiami w dziedzinie elektroniki. Na stronie odpowiada za dział Z życia Kościoła.