XXVII Światowy Dzień Chorego

 „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” – pod tym hasłem przebiega tegoroczny Światowy Dzień Chorego.

Główne obchody tego wydarzenia mają miejsce w Kalkucie, miejscu, które w sposób szczególny związane jest ze święta Matką Teresą, która całe swoje życie poświęciła pracy z osobami ubogimi i odrzuconymi.

Światowy Dzień Chorego został ustanowiony przez papieża Jana Pawła II i przypada co roku 11 lutego, we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, która w sposób szczególny jest orędowniczką chorych.

Papież Franciszek w swoim orędziu na XXVII Światowy Dzień Chorego mówi, że „opieka nad chorymi wymaga profesjonalizmu i czułości, bezinteresownych gestów, niezwłocznych i prostych, jak zwyczajny dotyk, poprzez które daje się odczuć drugiemu, że jest „ważny”.

Pamiętajmy w naszych modlitwach o wszystkich chorych, jak i o osobach, które się nimi opiekują. Oby nigdy nie zabrakło osób, które poświęcą swoje życie dla dobra cierpiących i potrzebujących.