Bp Balcerek: parafie potrzebują zaangażowania osób świeckich

Szczególnie ważnym dziełem apostolskim jest katecheza dorosłych i posługa świeckich katechistów w parafii – uważa bp Grzegorz Balcerek. Poznański biskup pomocniczy zwrócił się z apelem o zaangażowanie osób świeckich w Kościele podczas uroczystości 25-lecia parafii Matki Bożej Miłosierdzia w Swarzędzu.

W homilii bp Balcerek przypomniał dzieje kultu Miłosierdzia Bożego i historię św. Faustyny. „Jak szczęśliwa jest parafia, której patronką jest Matka Boża Miłosierdzia! Ona uprasza wam głębsze zrozumienie tajemnicy miłosierdzia – największego przymiotu Boga. Ona dołącza się do waszych modlitw o miłosierdzie” – mówił biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej.

 

Bp Balcerek podkreślił, że żywotność parafii widać po zaangażowaniu osób świeckich w apostolstwo. „Ta parafia jest żywa, której członkowie nie stoją z boku i oczekują aż będą obsłużeni, ale kiedy się angażują w różne dzieła apostolskie” – zauważył poznański biskup pomocniczy.

 

Parafia Matki Bożej Miłosierdzia w Swarzędzu została ustanowiona 1 kwietnia 1994 r. Jest to jedyna w archidiecezji poznańskiej parafia mająca za patronkę Matkę Bożą z Ostrej Bramy.

 

(źródło: www.deon.pl)