Adhortacja apostolska „Christus vivit” Papieża Franciszka

 

Adhortacja „Christus vivit” to owoc XV Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów. Odbywał się on w dniach od 3 do 28 października 2018 roku. Temat przewodni tego spotkania był następujący: „Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania”.

Ojciec Święty swoją adhortację kieruje w sposób szczególny do ludzi młodych, szukających swej drogi. Zachęca nas abyśmy wytrwale podążali drogą wiodącą do Zbawienia, która często jest wyboista i trudna do przebycia. „Jeśli utraciłeś wewnętrzny wigor, marzenia, entuzjazm, nadzieję i wspaniałomyślność, Jezus ukazuje się tobie, tak jak stanął przed zmarłym synem wdowy, i z całą swoją mocą Zmartwychwstałego Pan zachęca cię: „Młodzieńcze, tobie mówię wstań!” (Łk 7, 14).

 

Papież mówi o niezwykłej sile wypływającej z młodego wieku, która jest zdolna zmieniać świat. Na przykładzie syna marnotrawnego pokazuje umiejętność młodego człowieka do zmiany swego życia o 180 stopni. „Dla młodego serca typowa jest gotowość do przemiany, zdolność do powstania i do przyjęcia nauki, jaką daje życie”.

 

Ojciec Święty poruszył również trudne tematy współczesnego świata, takie jak problem nadużyć seksualnych, imigrantów, szkodliwej ingerencji w ludzkie geny. Papież prosi, abyśmy nie ulegali zniechęceniu i dążyli do świętości, która jest celem każdego z nas. „Nie pozwól, by skradziono ci nadzieję i radość, aby cię oszołomiono, chcąc użyć cię jako niewolnika do własnych interesów. Odważ się być kimś więcej, ponieważ twoje życie jest ważniejsze niż cokolwiek innego. Nie musisz posiadać ani udawać. Możesz stać się tym, czym Bóg, twój Stwórca, wie, że jesteś, jeśli przyznasz, że jesteś powołany do wielkich rzeczy. Przyzywaj Ducha Świętego i idź z ufnością do wielkiego celu: świętości. W ten sposób nie będziesz kserokopią. Będziesz w pełni sobą samym”.

 

Gorąco zachęcam do przeczytania całości niezwykle ważnej i budującej adhortacji Papieża Franciszka skierowanej do ludzi młodych. Link znajduje się poniżej.

https://ekai.pl/dokumenty/posynodalna-adhortacja-apostolska-christus-vivit/