Wielki Czwartek

Liturgią Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek rozpoczynamy święty czas Triduum Paschalnego. W czwartek wspominamy w sposób szczególny Ostatnią Wieczerzę naszego Pana i ustanowienie Eucharystii.

W czwartek przed południem biskupi każdej diecezji celebrują wraz z zebranymi kapłanami uroczystą Mszę Krzyżma Świętego, podczas której zostają poświęcone nowe oleje chorych, katechumenów oraz krzyżma świętego. Ta Eucharystia nie należy jeszcze do Triduum Paschalnego. Relację z tego wydarzenia w naszej archidiecezji możemy przeczytać na stronie: https://katowice.gosc.pl/doc/5485641.Abp-Skworc-do-kaplanow-Rozpalajcie-na-nowo-charyzmat-Bozy-ktory

 

Wieczorem wierni gromadzą się na uroczystej Mszy Wieczerzy Pańskiej rozpoczynającej Triduum Paschalne. Ważnym gestem podczas tej liturgii jest obrzęd obmycia nóg (mandatum). Kapłan zdejmuje wówczas ornat i umywa nogi zazwyczaj dwunastu mężczyznom zgodnie z poleceniem Jezusa: „Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem”.

 

Po Komunii następuje przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ołtarza adoracji, tzw. ciemnicy. Droga do niej symbolizuje drogę Jezusa i Apostołów do Ogrodu Oliwnego, a czuwanie przy Najświętszym Sakramencie trwanie z  Chrystusem podczas modlitwy w Ogrójcu, bądź towarzyszenie Jezusowi przebywającemu w więzieniu.

 

Papież Franciszek odprawił Mszę Świętą Wieczerzy Pańskiej w więzieniu w Velletri we Włoszech. Podczas liturgii obmył nogi dwunastu więźniom. Możemy o tym przeczytać na stronie: https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2019-04/wielki-czwartek-franciszek-wiezienie.html

 

W Wielki Czwartek oprócz ustanowienia Eucharystii wspominamy również ustanowienie kapłaństwa, zarówno powszechnego, jak i służebnego. Pamiętajmy w modlitwie o wszystkich kapłanach posługujących w naszych parafiach, o naszym arcybiskupie Wiktorze, jego biskupach pomocniczych oraz o Ojcu Świętym – papieżu Franciszku.

 

Znalezione obrazy dla zapytania papież franciszek obmycie nóg