Archidiecezjalny Dzień Muzyki Liturgicznej

Już 17 listopada, będziemy obchodzić kolejny Dzień Muzyki Liturgicznej w naszej Archidiecezji. Tematem dnia, będzie hasło:  Muzyka liturgiczna pieśnią pełną Ducha… Jak wiemy wielu ministrantów, animatorów czy ceremoniarzy jest także psałterzystami czy organistami lub ma wpływ na kształtowanie muzyki i śpiewu w parafii.

Prezentujemy zatem propozycje do wykorzystania tego dnia.