Słowo dziekana WT UŚ w Katowicach

Tradycyjnie dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach skierował do wiernych naszej diecezji słowo na Święto Świętego Szczepana, pierwszego męczennika.