Uroczystość Objawienia Pańskiego

Jak co roku 6 stycznia obchodzimy Uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli tzw. „Trzech Króli.” W całej Polsce odbywają się „Orszaki Trzech Króli,” które gromadzą tłumy wiernych. W naszej archidiecezji przypada dziś również Dies episcopi – 22 rocznica święceń biskupich Metropolity Katowickiego oraz 5 rocznica święceń Biskupów pomocniczych Marka i Adama.

W naszej tradycji utarło się, że przybyłych do Jezusa mędrców było trzech. Wynika to z tego, że przynieśli oni Dzieciątku trzy dary. Każdy z nich odnosił się do konkretnej godności, momentu życia Chrystusa:

Złoto, jako symbol godności królewskiej;

Kadzidło wskazuje na godność boską;

Mirra natomiast symbolizuje mękę i śmierć Zbawiciela.

W liturgii tej Uroczystości Kościół skupia się na oddaniu czci przez Mędrców wiedzionych do Jezusa przez gwiazdę.
Wydarzenie wskazuje na możliwość poznania Boga poprzez poszukiwanie prawdy o świecie i człowieku. W Trzech Królach Kościół dostrzega siebie, świat pogański, całą rodzinę ludzką, do której przyszedł Mesjasz, a która w swoich przedstawicielach przychodzi z krańców świata oddać mu hołd.

Tego dnia pamiętajmy również o naszych Biskupach przeżywających rocznice swoich święceń. Módlmy się za nich prosząc o potrzebne łaski na pełnienie dalszej posługi równocześnie dziękując za wszelkie dobro, które uczynili w naszej archidiecezji .