Nasze domy stały się Wieczernikami

Wielkanocne życzenia składa wszystkim diecezjanom Metropolita Katowicki, Arcybiskup Wiktor Skworc. Pamiętajmy o nim oraz o wszystkich kapłanach w naszej codziennej modlitwie.