Nowy utwór ku czci MB Piekarskiej

„Jaka Ona piękna” to nowa pieśń autorstwa Henryka Botora, do której słowa napisał ks. Bartłomiej Kuźnik. Streszcza wszystkie najważniejsze wydarzenia związane z historią Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej.

W tekście ks. Kuźnik nawiązuje do pierwotnego wizerunku z piekarskiego wzgórza – to Matka Boża, która dziś czczona jest w Opolu.

ks. Bartłomiej Kuźnik –
kapelan abp. Damiana Zimonia

„Jaka Ona piękna” – powiedział Ojciec Święty Jan Paweł II, gdy zobaczył obraz w trakcie koronacji tego wizerunku na Górze św. Anny 21 czerwca 1983 roku. Obraz rzeczywiście robi ogromne wrażenie. W XVIII-wiecznej kronice ojców jezuitów zapisano, że „zda się jakoby ta Matka przedziwna oczyma Swymi na każdego patrzy, a choćby i tysiące było przytomnych, każdy z nich sądzi, że Matka Jezusa na niego samego Swym macierzyńskim okiem spogląda”.

Tekst powstał na prośbę abp. seniora Damiana Zimonia. Muzykę skomponował Henryk Botor. Dwie pierwsze zwrotki pieśni niosą uniwersalny przekaz, natomiast dwie kolejne są nasycone symboliką odnoszącą się wprost do archidiecezji. Pojawia się m.in. herb abp. seniora Zimonia czy nawiązanie do okoliczności i miejsca, w którym powstał wizerunek. Przypomniany jest także tytuł Matki Bożej z Piekar – „Lekarka”.

Jaka Ona piękna

1. Te chwile, gdy Cię w Piekarach szukali
mieszkańcy dawnych schorowanych miast.
Gdy w czasach morowej zarazy wołali:
Pomóż nam wygrać, Lekarko, nasz czas!

Ref. Uzdrowieni nawróceni Boga chwalcie.
Umocnieni wyzwoleni Matkę cieszcie.
Wskazującej drogę Pani pełnej wdzięku,
wyszeptał Jan Paweł: Jaka Ona piękna!

2. Te chwile, kiedy kolejni malarze
mieszali barwy, oddające Twój blask.
Pachnące im w sercach lipowe deski
przenieśli na płótna nowych wsi, miast.

3. Te chwile pierwsze, gdy córki Karmelu
składały Tobie litanie próśb,
gdy złotnik trybował w koronie rybę,
herb Odrowążów ku zdrowiu rzesz dusz.

4. Te chwile, gdy sama widzisz swe dzieci
strudzone zamętem knutym przez zło.
Niech Jezus na nas zarzuci swe sieci,
jak Piotra i Pawła wyśle po plon.