Abp Skworc do świeckich: Piszcie petycje o ograniczenie handlu w niedzielę

Apeluję do zarządów dużych korporacji handlowych o niezaciąganie tysięcy pracowników, zwłaszcza kobiet do niedzielnej, niekoniecznej pracy – powiedział abp Wiktor Skworc na uroczystościach z okazji 41. rocznicy podpisania porozumień jastrzębskich.

 

 

Zaapelował do świeckich katolików o zbieranie podpisów i pisanie petycji do polityków o wyeliminowanie luk prawnych w ustawie o niedzielnym handlu.

 

 

Arcybiskupa katowickiego w jastrzębskim kościele NMP Matki Kościoła słuchali górnicy, związkowcy i politycy, wśród nich premier Mateusz Morawiecki. Metropolita mówił im o zdobyczach, które przyniosły porozumienia jastrzębskie. Należało do nich wprowadzenie wszystkich wolnych sobót oraz przyjęcie zasady dobrowolności pracy w niedziele i święta.

 

 

– Jednak dopiero w roku 2018, dzięki inicjatywie NSZZ „Solidarność”, doczekaliśmy się ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele, która uwolniła setki tysięcy ludzi, przede wszystkim kobiety, od niekoniecznej pracy w niedzielę. Niestety, coraz częściej dochodzi do omijania tej ustawy, która obowiązuje w pełni dopiero od stycznia 2020 r., przez niektóre podmioty gospodarcze pod pretekstem świadczenia usług pocztowych – wskazał.

 

 

Przypomniał, że lukę w prawie, która skutkuje jego lekceważeniem, próbuje naprawić złożony w Sejmie 29 lipca projekt, podpisany przez 25 posłów. – Mając na uwadze tę inicjatywę, płynie dziś z Jastrzębia do osób, którym bliskie są zarówno duch solidarności, jak i treść porozumień sprzed 41 lat, gorący apel o poparcie działań poselskich na rzecz zmiany „ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę, święta oraz w niektóre inne dni” – powiedział.

 

 

Arcybiskup katowicki zwrócił się do świeckich katolików o podjęcie działań, dopóki nie jest za późno. – Ponieważ dla chrześcijan niedziela jest dniem Pańskim, apeluję także do świeckich przedstawicieli katolickich ruchów, stowarzyszeń i wspólnot: zbierajcie podpisy, piszcie petycje i listy poparcia adresowane do marszałka Sejmu, do posłów i senatorów, którzy was w parlamencie reprezentują, aby wspomniany projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele (druk złożony w Sejmie ma nr 1446) jak najszybciej procedowano w celu uszczelnienia luk prawnych w tej ustawie. Wzmacniajmy – póki nie jest za późno – społeczny ruch w obronie niedzieli jako dnia wolnego od niekoniecznej pracy – podkreślił.

 

 

W homilii abp Skworc wyliczył szereg argumentów na rzecz wolnej niedzieli, które są ważne także dla ludzi niebędących chrześcijanami. – Beneficjentami wolnej od pracy niedzieli są nie tylko sprzedawcy czy kasjerki. Odzyskują ją także osoby zatrudnione w zaopatrzeniu, przy dystrybucji towarów i w logistyce. Są to tysiące pracowników, którzy wraz z rodzinami mają prawo do niedzielnego odpoczynku i świętowania. Czyż nie służy on odkrywaniu własnej tożsamości i budowaniu wspólnoty? Czyż wolna od pracy niedziela nie pozostaje w służbie wolności pracownika? Czy nie jest inwestycją w dzieci, które mają prawo w niedziele do obecności mamy i taty? – pytał.

 

 

Zauważył też: – Skoro dla ludzi wierzących, dla chrześcijan, niedziela jest dniem Pańskim, uobecnieniem zmartwychwstania Pańskiego i czasem zawiązania wspólnoty, a dla wszystkich obywateli może być dniem wyciszenia, odpoczynku, spotkania z kulturą i naturą, to być może warto raz jeszcze uwierzyć nadziei, że jedynie łącząc siły w takim przeżywaniu niedzieli, możemy do czegoś dojść, czegoś razem dokonać, coś razem zbudować!

 

 

W homilii padły też słowa o tym, że dla wierzących wzrastanie w osobistej świętości domaga się więc wolnej niedzieli, która stwarza możliwości budowania więzi z Bogiem poprzez modlitwę, rozważanie słowa Bożego i uczestnictwo w Eucharystii. – Niedziela wolna od pracy to nie luksus gwarantowany bogatym, a sprawiedliwe prawo należne wszystkim – dodał abp Skworc. – Wspólne świętowanie, w tym przeżywanie wolnej od pracy niedzieli, być może pozostaje ostatnią okazją – pomimo ostrych podziałów i pluralizmu poglądów – do uświadomienia sobie prawdy o tym, że jako Polacy jesteśmy wspólnotą kulturową, obywatelską i religijną. Takie jest zresztą zasadnicze zadanie niedzieli – budowa na fundamencie solidarności i braterstwa międzyludzkich relacji i rodzinnych więzi, a także relacji z Absolutem. A takie szanse stwarza niedziela z ograniczonym handlem, jak to jest w innych krajach UE – powiedział.

(źródło: gosc.pl)