Bilet dla brata – Pomoc w wyjeździe do Panamy

Już po raz drugi rusza wspaniała inicjatywa Bilet dla Brata 2.0, związana ze Światowymi Dniami Młodzieży.

To zachęta dla wszystkich, by przygotowując grupy do udziału w ŚDM w Panamie, pamiętali też o tych, którzy nie są w stanie sami pokryć kosztów podróży i pobytu. To także zaproszenie dla wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc naszej młodzieży.

Na stronie biletdlabrata.pl uruchomiona została możliwość wpłat on-line, na rzecz wolontariuszy, pielgrzymów oraz tzw. kwatery polskiej, która zajmie się organizacją pobytu Polaków w Panamie i opieką nad nimi. Dostępne są też pierwsze cegiełki, które pomogą w promocji projektu i samej idei ŚDM.

Jak podkreśla ks. Emil Parafiniuk Bilet dla Brata 2.0 to kontynuacja inicjatywy polskiej młodzieży, która po powrocie z ŚDM w Rio de Janeiro postanowiła pomóc rówieśnikom z krajów byłego Związku Radzieckiego w przyjeździe i udziale w ŚDM. Dzięki zaangażowaniu Polaków udało się zebrać kwotę 1 637 367 zł, dzięki której na ŚDM do Polski przyjechało ok. 5,7 tys. pielgrzymów z 13 krajów byłego ZSRR. Według szacunków Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM, do Panamy pojedzie ok. 2-3 tys. pielgrzymów z Polski i ok. 100-200 polskich wolontariuszy krótkoterminowych. KBO ŚDM w porozumieniu z Komitetem Organizacyjnym ŚDM w Panamie, zrekrutuje także 3 wolontariuszy długoterminowych, którzy pomogą w przygotowaniach.

panama2

Główne wydarzenia 34. ŚDM Panama 2019 odbędą się w dniach 22-27 stycznia 2019 r. pod hasłem „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” (Łk 1,38). Zgodnie z tradycją spotkań młodych, uczestnicy z całego świata gromadzą się wspólnie podczas pięciu głównych uroczystości: Mszy św. na otwarcie, ceremonii powitania papieża, Drogi Krzyżowej, czuwania z Ojcem Świętym i niedzielnej Mszy św. Posłania wieńczącej spotkanie. Dni w Diecezjach, które poprzedzą spotkanie w stolicy kraju, odbędą się od 17 do 21 stycznia 2019 na terenie Panamy, Kostaryki i Nikaragui.