Zasady animatora

Pięć zasad animatora

  • Animator przez swoją posługę wspiera duszpasterstwo na terenie swojej parafii i całej diecezji.
  • Animator jest wzorem posłuszeństwa.
  • Animator nie rządzi, lecz służy, zgodnie z ewangeliczną zasadą: Przełożeństwo jest służbą.
  • Animator troszczy się o formację ministrantów, dlatego też dba o swoją własną formację.
  • Animator jest zawsze przygotowany na wszystko, to znaczy zawsze jest gotów wypełniać powierzone mu nowe zadania.
nadesłał: an. Łukasz Bergel