Pielgrzymki Międzynarodowego Stowarzyszenia Ministrantów do Rzymu

 

 

Pomysł organizowania międzynarodowych pielgrzymek ministrantów zrodził się już na samym początku istnienia CIM (Coetus Internationalis Ministrantium). Pierwotnie nie planowano regularnego ich organizowania, co jednak z czasem – w związku z dużym zainteresowaniem tym wydarzeniem – uległo zmianie. Postanowiono jednak już na samym początku, iż miejscem tych cyklicznych spotkań będzie Rzym, a ich termin wyznaczono na tydzień wielkanocny.


Pielgrzymki CIM do Rzymu
1962, 1967, 1970


Pierwszą międzynarodową pielgrzymkę ministrantów do Rzymu zorganizowano w roku 1962. Miała miejsce wówczas audiencja generalna jej uczestników z bł. papieżem Janem XXIII. Papież zwrócił się do ministrantów w stosownym przemówieniu (tekst: poniżej).


Kolejne spotkanie ministrantów, zorganizowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Ministrantów, odbyło się w Rzymie w roku 1967. Tym razem uczestnicy spotkali się z następcą Jana XXIII, papieżem Pawłem VI. W czwartek 30 marca 1967 r., na Placu św. Piotra w Rzymie papież Paweł VI skierował do uczestników pielgrzymki swoje przemówienie (tekst: poniżej).

 


Trzecia pielgrzymka CIM miała miejsce w roku 1970. W pielgrzymce brało udział ok. 3.000 europejskich ministrantów. Głównym punktem pielgrzymki była audiencja generalna z papieżem Pawłem VI, która miała miejsce 1 kwietnia 1970 r., na Placu św. Piotra w Rzymie.


Zaplanowana na rok 1975 pielgrzymka niestety nie odbyła się.

1980


W roku 1980 na IV pielgrzymkę do Rzymu zjechało prawie 8.000 ministrantów z całej Europy. Jej głównym punktem była Eucharystia, sprawowana w Auli Pawła VI w Środę Wielkanocną – 9 kwietnia przez Jana Pawła II. Papież celebrował tę Mszę św. wraz z ówczesnym prezydentem stowarzyszenia, arcybiskupem Henri Jenny oraz przybyłymi na pielgrzymkę diecezjalnymi i krajowymi duszpasterzami ministrantów. Jan Paweł II wygłosił także do przybyłych pielgrzymów homilię (tekst: poniżej).

1985


W roku 1985 pielgrzymka odbyła się w dniach 9-13 kwietnia (Biały Tydzień). Przyjechało na nią ponad 20.000 ministrantów. Przeważającą grupę stanowili ministranci z Niemiec (14 tys.). Pozostali uczestnicy przyjechali z Austrii, Francji, Szwajcarii, Belgii oraz Włoch. W czasie pielgrzymki ministranci często spotykali się w grupach narodowych, brali udział w sprawowanych dla nich w różnych kościołach Rzymu Mszach świętych. Ponadto uczestnicy pielgrzymki mieli możliwość zwiedzania zabytków Wiecznego Miasta. Jednakże centralnym punktem była audiencja generalna ministrantów z papieżem Janem Pawłem II. Miała ona miejsce w środę wielkanocną 10 kwietnia 1985 na Placu św. Piotra, gdzie Biskup Rzymu skierował do nich swoje pasterskie słowo (tekst: poniżej).

1990


W roku 1990 Ministranci w liczbie ponad 20.000 zjechali do Rzymu w ostatnich dniach sierpnia (warto dodać, że w tych dniach Włosi żyli rozgrywanym u nich Mundialem). Najwięcej uczestników pielgrzymki pochodziło z Niemiec – 12.000, pozostali ministranci przybyli z Austrii, Belgii, Czechosłowacji, Francji, Szwajcarii oraz Węgier. Centralnym wydarzeniem było spotkanie z Janem Pawłem II, które odbyło się 30 sierpnia na Placu św. Piotra. Papież wygłosił wówczas okolicznościowe przemówienie, skierowane do ministrantów (tekst: poniżej).

1995


Następna, VII pielgrzymka Międzynarodowego Stowarzyszenia Ministrantów miała miejsce pod koniec sierpnia roku 1995. Podczas wspólnych modlitw, a zwłaszcza codziennych nabożeństw, modlono się o pokój na świecie. Hasłem pielgrzymki były bowiem słowa: „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój” (Mt 5,9). W pielgrzymce uczestniczyło ponad 12.000 ministrantów. Przybyli oni do Wiecznego Miasta z Austrii, Francji, Niemiec, Węgier oraz Włoch. W dniu 29 sierpnia 1995 na placu św. Piotra odbyła się audiencja pielgrzymów z papieżem Janem Pawłem II, który zwrócił się do pielgrzymów w katechezie (tekst: poniżej).

2001


CIM ogłosiło, że ze względu na obchody Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 (oraz odbywający się w Rzymie Światowy Dzień Młodzieży), Międzynarodową Pielgrzymkę do Rzymu przełożono na rok 2001. A zatem kolejna pielgrzymka CIM odbyła się w dniach 30 lipca – 1 sierpnia 2001 roku. Jej hasłem były słowa: „W kierunku nowego świata”. Na to międzynarodowe spotkanie przybyło ponad 22.000 osób posługujących przy ołtarzu, pochodzących z jedenastu krajów Europy. Najwięcej uczestników przyjechało z Niemiec (16,5 tys.), Węgier (2 tys.), Włoch i Austrii (po 1 tys.). Pozostałą grupę stanowili Szwajcarzy (350 osób), Słowacy (135), Rumuni (50), Holendrzy (35), Maltańczycy (15) oraz Czesi (11). Po raz pierwszy też w pielgrzymce uczestniczyła oficjalna grupa ministrantów z Polski, przybyła z archidiecezji wrocławskiej. Centralnym wydarzeniem pielgrzymki była audiencja generalna na placu św. Piotra, która odbyła się 1 sierpnia. Papież Jan Paweł II skierował do uczestników pielgrzymki okolicznościowe przemówienie (tekst: poniżej).

 

2006

Kolejne, VIII już europejskie spotkanie ministrantów, zorganizowane w Rzymie przez Międzynarodowego Stowarzyszenia Ministrantów odbyło się w dniach 31 lipca – 2 sierpnia 2006 roku. Tym razem jego hasłem przewodnim były słowa „Duch daje życie” (J 6,63). Spotkanie zgromadziło wówczas ponad 42.000 uczestników z osiemnastu krajów europejskich. Tradycyjnie już najliczniejszą grupę stanowili Niemcy, których przybyło ponad 35.000. Tym razem również w pielgrzymce uczestniczyli ministranci z Polski, wywodzący się z dwunastu diecezji polskich (najwięcej uczestników
z diecezji legnickiej, poznańskiej, krakowskiej oraz opolskiej). Razem na tę pielgrzymkę przyjechało ok. 1000 ministrantów z Polski. 2 sierpnia 2006 roku papież Benedykt XVI wygłosił do uczestników pielgrzymki katechezę (tekst: poniżej).

2010


Ostatnia jak dotąd pielgrzymka CIM miała miejsce w dniach 2-4 sierpnia 2010 roku. Hasłem przewodnim były słowa: „Pić z prawdziwego źródła”. W pielgrzymce tej wzięła udział największa jak do tej pory liczba pielgrzymów: ponad 53.000 ministrantów z całej Europy. Jak zwykle najliczniejszą grupę stanowili Niemcy (44 tys.), dalej Węgrzy (8 tys.) oraz ministranci z Francji, Rumunii i Szwajcarii. Tym razem przybyło także ponad 1000 ministrantów z Polski. 3 sierpnia na Placu św. Piotra miało miejsce wieczorne czuwanie modlitewne, poprzedzone częścią artystyczną. 4 sierpnia wszyscy uczestnicy pielgrzymki spotkali się z papieżem Benedyktem XVI na audiencji ogólnej (tekst: poniżej).

Nauczanie papieskie podczas pielgrzymek CIM do Rzymu
Poniżej znajdują się odnośniki do poszczególnych wypowiedzi papieskich, wygłaszanych podczas pielgrzymek CIM. Będą się one kolejno ukazywać w pewnych odstępach czasu.