Author Archives: ks. Piotr Lewandowski

Główny sprawca wzrostu strony oraz Diakoni Modlitwy, autor wielu felietonów i artykułów. Jego konikiem jest liturgika. Wyświęcony na kapłana w katowickiej katedrze w maju 2012 roku.

Wniebowzięcie NMP

Jest to najważniejsza z uroczystości maryjnych w kalendarzu liturgicznym. Uroczystość ta, nawiązująca do jednej z chwalebnych tajemnic różańca, ukazuje nam prawdę o ostatnich chwilach z życia Maryi – Matki Jezusa. Czytaj dalej →

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

„Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus” (Łk 1,31) Na dziewięć miesięcy przed Uroczystością Bożego Narodzenia, czyli 25 marca (w tym roku ze względu na wielki przypadający Wielki Piątek, uroczystość przeniesiona na 4 kwietnia), wgłębiamy się w tajemnicę Zwiastowania Maryi faktu, iż zostanie Ona Matką Bożą.

Czytaj dalej →

Via Lucis – Droga Światła

Od wielu wieków, w sposób uroczysty obchodzimy Adwent i Boże Narodzenie. Cały Wielki Post trwamy w klimacie pokutnym i pasyjnym. A jak obchodzimy najważniejszą, fundamentalną prawdę naszej wiary – zmartwychwstanie? – Przypomnijmy sobie tekst Ks. Piotra Lewandowskiego który odpowie nam na to pytanie. Czytaj dalej →

O święcie Chrztu Pańskiego

W pierwszą niedzielę po Objawieniu Pańskim obchodzimy święto Chrztu Pańskiego

Co byłoby, gdyby Jezus Chrystus nie przyjął Chrztu św.? Zapewne musiałaby trwać stara wiara, oparta na starotestamentalnej tradycji. Na szczęście doszło do Chrztu Jezusa Chrystusa. Zaraz po działalności Jana Chrzciciela, zaliczanego już do postaci Nowego Testamentu, który go zapowiada, jest to pierwsze i kluczowe wydarzenie w dziele zbawczym Chrystusa (poza jego narodzeniem z Maryi Dziewicy). Przydomek

Czytaj dalej →

Być ministrantem to żaden problem! Podręcznik służby przy ołtarzu

„Być ministrantem…” to dobra książka dla prowadzących formację animatorów, ale też dla samych kandydatów do służby ministranckiej. Może stanowić dla nich swoisty podręcznik wprowadzający ich w nową rzeczywistość – w służbę Bożą.

Niezręczny wydaje się jednak sam tytuł książki, który może sugerować, iż ministrantura nie wymaga żadnego trudu, wysiłku, ani poświęcenia. Tymczasem dobrze wiemy, że jest inaczej… I może właśnie nieco

Czytaj dalej →

Dyrektorium Duszpasterstwa Służby liturgicznej

W roku 2008 Konferencja Episkopatu Polski ogłosiła i wydała długo przygotowywane Dyrektorium Duszpasterstwa Służby liturgicznej w Polsce. Z niecierpliwością oczekiwano bowiem na oficjalną, konkretną i wyczerpującą wypowiedź Kościoła polskiego na ten temat.

Głównym motywem opracowania Dyrektorium są trudności, na jakie napotyka angażowanie się wiernych świeckich w spełnianie funkcji liturgicznych. Ma ono stanowić pomoc dla duszpasterzy i wiernych świeckich w lepszym rozumieniu

Czytaj dalej →

Od kandydata do animatora

Książka Ks. Grzegorza Rzeźwickiego jest podręcznikiem formacji ministranckiej, obejmującym całość 10-letniego programu formacyjnego KDSL. Jest niejako kompendium podzielonego na 5 tomów opracowania krakowskiego, ale zawiera także inne przydatne treści.

Czytaj dalej →

Przy ołtarzu Pana

Dobrą propozycją dla ministranta rozpoczynającego dopiero formację liturgiczną jest niepozorna, czerwona książeczka, wydana przez wydawnictwo Bernardinum diecezji pelplińskiej, autorstwa Elmara Nübolda oraz Ks. Eugeniusza Stencla. Czytaj dalej →

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

„Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym…”
Dz 2,1-11

Czytaj dalej →

Caritas in veritate (Miłość w prawdzie)

Trzecia encyklika Benedykta XVI o integralnym rozwoju ludzkim w miłości i prawdzie

Opublikowana na zakończenie Roku św. Pawła (29 czerwca 2009) trzecia encyklika papieża Benedykta XVI nie okazała się dokumentem traktującym o wierze chrześcijańskiej (po Deus Caritas est i Spe Salvi). Caritas in veritate dotyczy zagadnień związanych z Katolicką Nauką Społeczną, wpisując się zatem w bogaty nurt nauki społecznej Kościoła, tak bardzo rozwiniętej przez Jana Pawła II (autora trzech wielkich encyklik społecznych).

W pierwszym rozdziale papież przypomina przesłanie

Czytaj dalej →

Deus caritas est (Bóg jest miłością) – I encyklika w pontyfikacie papieża Benedykta XVI (cz.2)

Część druga – Caritas – Dzieło Miłości dokonywane przez Kościół jako „Wspolnotę Miłości”

„Miłość jest zatem służbą, którą Kościół pełni, aby nieustannie wychodzić naprzeciw cierpieniu i potrzebom, również materialnym, ludzi. Właśnie w tym aspekcie, na posłudze miłości pragnę zatrzymać się w drugiej części encykliki”. Tymi słowami rozpoczyna się druga część encykliki papieża Benedykta XVI, która została opublikowana 25 stycznia 2006 roku, w pierwszym roku Jego pontyfikatu. Przyjrzyjmy się nieco nauce, którą Ojciec Święty kieruje do

Czytaj dalej →