Mane nobiscum Domine – List JPII na Rok Eucharystii 2004-2005

Ktoś powie; trochę poniewczasie piszę o tym wyjątkowym tekście; Rok Eucharystii dawno już za nami, a i twórca tego listu – Jan Paweł II odszedł już do Domu Ojca…

Jednak Rok Eucharystii, który został ustanowiony właśnie przez Mane nobiscum Domine, winien trwać nieustannie, w każdej celebracji Eucharystii, w każdym sprawowaniu liturgii!

„MnD” to piękna, jeśli nie najpiękniejsza pozycja w bogatej literaturze papieskiej, mówiąca o nieprzebranym bogactwie Najświętszego Sakramentu. List ten stanowi owoc Wielkiego Jubileuszu roku 2000 i niejako wielki, eucharystyczny testament Jana Pawła II, bowiem on sam nie doczekał zakończenia Roku Eucharystii. Czyż przywołane przez papieża (tytułowe) słowa uczniów skierowane do Chrystusa: „Mane nobiscum Domine” („Zostań z nami Panie!”) w kontekście naszych odczuć w chwilach odchodzenia JP II, nie przybrały wymiaru tajemnicy czy proroctwa?

W „MnD” czytamy o ścisłym związku różańca i kultu maryjnego, z Eucharystią (Rok Różańca – Rok Eucharystii) oraz o konieczności celebracji, adoracji i kontemplacji Eucharystii – źródła i szczytu całego życia Kościoła. Ojciec Święty nadmienia (w nawiązaniu do listu Dies Domini) o zwróceniu szczególnej uwagi na świętowanie niedzieli jako Dnia Pańskiego (a co za tym idzie – niedzielnej Mszy św.).

Na prośbę uczniów z Emaus, by pozostał „z” nimi, Jezus odpowiedział darem o wiele większym: przez Sakrament Eucharystii pozostał „w” nich.
[Mane nobiscum Domine nr 19]

Wychodząc zaś od wzajemnego dziękczynienia objawiającego się w pełni w Eucharystii oraz doznania komunii (jedności) wiernych, papież zachęca do podejmowania dzieł miłosierdzia w braterskiej pomocy. Wyjaśnia też dołączenie tajemnicy „ustanowienia Eucharystii” do nowej (link do tajemnic światła) części światła różańca świętego.

Kończąc list JP II zwraca się szczególnie do prezbiteratu, a także do służby liturgicznej (nr 30), kleryków, osób konsekrowanych i do ukochanej przez siebie młodzieży (którą zaprosił na Światowe Dni Młodzieży do Kolonii – w Roku Eucharystii).

Warto spokojnie i z uwagą przeczytać ten wyjątkowy (i krótki) prolog papieskiego testamentu, nie bez przypadku odnoszącego się do naszej największej tajemnicy i zarazem skarbu wiary – Eucharystii.

Zachęcam gorąco!

Gdyby owocem tego roku było choćby tylko ożywienie we wszystkich wspólnotach chrześcijańskich sprawowania Mszy św. niedzielnej i poświęcenia więcej czasu i uwagi adoracji eucharystycznej poza Mszą świętą, to ten rok spełniłby pokładane w nim nadzieje.
[Mane nobiscum Domine nr 29]