List biskupów polskich do prezbiterów Kościoła w Polsce o stałej formacji duchowej (2006)

Abyśmy nie ustali w drodze

Co roku papież Jan Paweł II wystosowywał do kapłanów całego Kościoła Powszechnego list na Wielki Czwartek. Było to związane rzecz jasna z pamiątką ustanowienia w tym dniu sakramentu Kapłaństwa. Dwa lata temu, Ojciec Święty zamieścił w 6. punkcie swojego listu tekst o ministrantach. Jan Paweł II odszedł już jednak do Domu Ojca…

Papież Benedykt XVI nie napisał w tym roku a.d. 2006 żadnego przesłania do prezbiterów. Dlatego też Konferencja Episkopatu Polski, przyjęła ten dokument 8 marca 2006 r. podczas swojego 335. zebrania plenarnego w Warszawie. Słowa: „Abyśmy nie ustali w drodze” nawiązują w oczywisty sposób do drogi kapłańskiej, jaką wraz z momentem święceń prezbiteratu podjął każdy kapłan. List dotyczy obowiązku stałej, dalszej formacji każdego kapłana. Nie można bowiem formować i nauczać innych, samemu nie rozwijając się nie tylko w wierze, ale i w mądrości. Biskupi wspominają w liście zeszłoroczną wizytę Ad limina Apostolorum w Watykanie. Cały dokument składa się z 5. części – zatytułowanych kolejnymi cytatami z listu św. Pawła do Tymoteusza (ostatni – z Ewangelii Jana).

List przypomina o obowiązku formacji spoczywającym na samym kapłanie, a dopiero potem nakładającym go na bp-a Ordynariusza. Przypomina o stałej, a nie tylko doraźnej potrzebie formacji, poprzez udział w rekolekcjach, konferencjach, kursach duszpasterskich, pielgrzymkach. Ponagla o świadomym i rzetelnym sprawowaniu Eucharystii, jako „centrum duchowości kapłańskiej”. Tegoroczny list porusza także kwestię ubioru kapłana, konieczności zachowania celibatu, a także – co zostało szczególnie uwypuklone – konieczności zachowania stylu życia dalekiego od postaw zbytku i próżności.

W 4. punkcie biskupi w sposób szczególny zwracają się do neoprezbiterów, a także kapłanów starszych, gdyż ich postaw mobilizuje innych prezbiterów do posługi i dalszej formacji. Zwieńczeniem listu jest zawierzenie każdego kapłana opiece Matki Najświętszej.

Pełny tekst listu można przeczytać na podstronie witryny Konferencji Episkopatu Polski