Formacja Animatorów

Animator (od „anima” – dusza) to starszy ministrant, który jest pośrednikiem pomiędzy księdzem, a ministrantami. Jego zadaniem jest sprawowanie opieki nad powierzonymi mu ministrantami, dbanie o ich formację duchową, poprawność wykonywania funkcji liturgicznych (w szczególności dotyczy to wyznaczonego animatora liturgicznego). Jego posługa wymaga nienagannego zachowania, dawania odpowiedniego przykładu młodszym ministrantom oraz troski o osobisty rozwój duchowy. Animator winien tworzyć z innymi animatorami swojej Wspólnoty Ministranckiej zgraną grupę, współdziałającą zawsze z Opiekunem, dla dobra nie tylko grupy ministranckiej, ale i całej parafii.

Służba animatora nie musi ograniczać się wyłącznie do posługi przy Ołtarzu. Zalecane są również inne formy służby bądź indywidualnego rozwoju (uczestnictwo w kursach, wolontariatach, zajęciach integracyjnych itp.).

Głównymi zadaniami animatorów są:

 • dbanie o osobistą oraz wspólnotową formację duchową przede wszystkim poprzez:
  • regularną modlitwę;
  • częste uczestnictwo we Mszy Świętej;
  • regularne przystępowanie do Sakramentu Spowiedzi;
  • lekturę Pisma Świętego;

  a także przez: częste uczestnictwo w nabożeństwach, w dekanalnych bądź diecezjalnych dniach skupienia, w rekolekcjach i pielgrzymkach organizowanych przez Duszpasterstwo Ministrantów Archidiecezji Katowickiej lub Parafialną Wspólnotę Ministrantów;

 • rozbudzanie w innych gorliwości do prawdziwej służby Bogu;
 • pomoc w prowadzeniu spotkań formacyjnych;
 • wyznaczanie funkcji liturgicznych;
 • szeroko rozumiana pomoc młodszym ministrantom.

Animator to osoba, która ukończyła kurs animatorski, a także uczestniczyła w ustanowieniu animatorów.

 

Minirekolekcje adwentowe dla ministrantów i animatorów w roku 2005: