„Lektor i jego liturgiczna posługa”

Spośród pozycji będących pomocami formacyjnymi dla ministrantów warto zwrócić uwagę na „Lektor i jego liturgiczna posługa”, autorstwa Ks. Eugeniusza Stencla.

Ks. Stencel zawarł treści dotyczące posługi lektora w przystępnej formie wygodnej książeczki. Funkcja ta ukazana jest od podstaw: od jej miejsca we Mszy św.; opisania Liturgii Słowa, w której lektor czynnie uczestniczy, ksiąg liturgicznych. Można przeczytać także o wskazówkach w czytaniu dla lektorów: o oddychaniu, właściwej artykulacji, dykcji, cechach właściwego mówienia.

Książka zawiera także przykładowy projekt konspektu formacyjnego dla lektorów, wybrane teksty o liturgii słowa i posłudze lektora, a także tabelę cyklów czytań niedzielnych i powszednich.lektor i jego liturgiczna posługa

„Lektor…” jest wart polecenia, gdyż w sposób przejrzysty i czytelny, z elementami graficznymi, pokazuje lektorom powagę i wielką godność tej służby oraz wynikającą z tego potrzebę stałej formacji lektorskiej.

Książka ta wydaje mi się najlepszym materiałem formacyjnym dla starszych ministrantów przed ukończeniem kursu lektorskiego, w czasie jego trwania, ale i także lektorom czynnym, którzy chcą „odkurzyć” sobie zasady i pogłębić swoją wiedzę na temat tej zaszczytnej funkcji liturgicznej.

tytuł: Lektor i jego liturgiczna posługa
aut.: Ks. Eugeniusz Stencel
wyd. Bernardinum
Pelpin 1998