Lektor – ministrant Słowa Bożego

Materiał ten, przygotowany przez Ks. Eugeniusza Mitka, wydaje się być bardzo przydatny do prowadzenia kursu lektora. Zawiera konspekty kolejnych spotkań kursu lektorskiego, którego obowiązek organizacji spoczywa na dekanalnych duszpasterzach ministrantów.

Ks. Eugeniusz Mitek: kapłan archidiecezji wrocławskiej, jest znanym autorem materiałów formacyjnych dla służby liturgicznej ołtarza. Napisał m.in. podręcznik formacji „Kandydat na ministranta”, „Ministrant Światła” oraz „Ministrant ołtarza”. Był diecezjalnym duszpasterzem ministrantów.

„Lektor” jeszcze bardziej uświadamia konieczność odpowiedniej formacji kandydatów do posługi lektora. Książka została podzielona na kolejne 20 spotkań formacyjnych; każde według zaproponowanego schematu, wg którego na spotkanie winny składać się części:Lektor - ministrant Słowa Bożego

  • formacji wewnętrznej
  • formacji biblijnej
  • formacji liturgicznej
  • formacji fonetycznej

Formacja wewnętrzna zawarta jest w tematach m.in.: kwalifikacje religijne lektora, odpowiedzialność i poszanowanie Słowa, relacje lektora w grupie ministranckiej, umiejętność słuchania homilii.

Kolejne tematy formacji biblijnej dotyczą: genezy Biblii, NT i ST jako części historii zbawienia, archeologii i chronologii biblijnej wreszcie bardzo przydatnej tzw. ewangelicznej rewizji życia, mogącej służyć za model spotkania w oparciu o Pismo Święte obok kręgu biblijnego.

Formacja liturgiczna omawia np. stopnie służby liturgicznej, strój i zewnętrzne postawy lektora, zadania lektora w czasie różnych liturgii.

Przygotowanie fonetyczne obejmuje ćwiczenia artykulacji, przerw, akcentów, modulacji głosu, trudności wymowy oraz ogólnej estetyki czytania.

Każde spotkanie zawiera bardzo konkretne i jasno opisane przykłady oraz ćwiczenia. Ostatni rozdział to niezwykle przydatny przykład tekstów liturgii ustanowienia lektorów.

Choć „Lektor – ministrant Słowa Bożego” przeznaczony jest bardziej dla moderatorów lub animatorów prowadzących kurs lektorski niż dla samych lektorów, także i im warto polecić tę lekturę. Podręcznik „Lektor” powinien obowiązkowo znaleźć się w biblioteczce materiałów formacyjnych opiekuna ministrantów! Zachęcam także wszystkich animatorów, do zakładania takich biblioteczek (są oni zazwyczaj dłużej z grupą, niż opiekun), będących nieocenionym skarbem nie tylko dla tych, ale i dla przyszłych „pokoleń animatorów” w przygotowywaniu „zbiórek”.

tytuł: Lektor – ministrant Słowa Bożego
autor: Ks. Eugeniusz Mitek
wyd. św. Krzyża
Opole 1993