Archiwa kategorii: Twoje ABC

Melodie psalmów (mp3)

Psalm responsoryjny powinien być zaśpiewany, choć można go też wyrecytować. Unika się recytowania szczególnie w niedziele i święta. Dziękujemy Adamowi Ścierskiemu, który zgodził się na wykorzystanie poniższych materiałów. Są to nagrane przez niego, z akompaniamentem Stefana, melodie psalmów.

Czytaj dalej →

Kanon chrześcijański Pisma Świętego

STARY TESTAMENT (46)

 • Księgi historyczne:
  • Pięcioksiąg Mojżesza:
   • Księga Rodzaju (Rdz)
   • Księga Wyjścia (Wj)
   • Księga Kapłańska (Kpł)
   • Księga Liczb (Lb)
   • Księga Powtórzonego Prawa (Pwt)
   Inne księgi historyczne:

   • Księga Jozuego (Joz)
   • Księga Sędziów (Sdz)
   • Księga Rut (Rt)
   • 1 Księga Samuela

   Czytaj dalej →

Święta nakazane – lista

Choć lista świąt i uroczystości obchodzonych w Kościele rzymskokatolickim w Polsce jest długa, nie we wszystkie trzeba iść do kościoła (ale tym bardziej warto :). Zgodnie z dekretem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski, obowiązuje nas uczestnictwo w liturgii jedynie w następujących dniach (o niedzielach nie wspominając):

 • 1 stycznia – Świętej Bożej

Czytaj dalej →

Tabela świąt ruchomych oraz rozkład cykli niedzielnych i powszednich

Rok Pański Cykl niedzielny Cykl powszedni Popielec Wielkanoc Wniebowstąpienie Zesłanie
Ducha Świętego
Ciała i Krwi Pańskiej 1. niedziela Adwentu
2009 B I 25 II 12 IV 21 V 31 V 11 VI 29 XI
2010 C II 17 II 4 IV 13 V 23 V 3 VI 28 XI
2011 A I 9 III 24 IV 2 VI 12 VI 23 VI 27 XI
2012 II 22 II 8 IV 17 V 27 V 7 VI 2 XII
2013 C I 13 II 31 III 9 V 19 V 30 V 1 XII
2014 A II 5 III 20 IV 29 V 8 VI 19 VI 30 XI
2015 B I 18 II 5 IV 14 V 24 V 4 VI 29 XI
2016 C II 10 II 27 III 5 V 15 V 26 V 27 XI
2017 A I 1 III 16 IV 25 V 4 VI 15 VI 3 XII
2018 II 14 II 1 IV 10 V 20 V 31 V 2 XII
2019 C I 6 III 21 IV 30 V 9 VI 20 VI 1 XII
2020 A II 26 II 12 IV 21 V 31 V 11 VI 29 XI
Czytaj dalej →

Obrzęd ustanowienia

Liturgia przyjęcia do Służby

Po homilii

PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY LITURGICZNEJ

K.: Niech przystąpią ci, którzy mają być ustanowieni ministrantami.

(Animator czyta nazwiska i imiona kandydatów)

ANIMATOR: Drogi księże. W imieniu tych chłopców proszę o dopuszczenie ich do służby liturgicznej oraz o udzielenie im błogosławieństwa Bożego.

K.: Czy są świadomi wielkiej godności ministranta i jego obowiązków?

ANIMATOR: Zostali o tym pouczeni.

K.: Kochani chłopcy. Po rocznym przygotowaniu, uznając wasze szczere pragnienie, dopuszczam was do pełnienia

Czytaj dalej →

Hymn ministrancki

Króluj nam Chryste

1. Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie,
to nasze rycerskie hasło.
Ono nas zawsze prowadzić będzie
I świecić jak słońce jasno.

2. Naprzód przebojem młodzi rycerze,
Do walki z grzechem swej duszy.
Wodzem nam Jezus w hostii ukryty,
Z nim w bój nasz zastęp wyruszy.

3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie,
Podnosząc w górę swe czoła.
Przed nami życie rozkwita w wiośnie,
Odważnie, bo Jezus woła.
Inna wersja hymnu

Hej, bracia ministranci,
Hej, bracia wszyscy

Czytaj dalej →

Zasady animatora

Pięć zasad animatora

 • Animator przez swoją posługę wspiera duszpasterstwo na terenie swojej parafii i całej diecezji.
 • Animator jest wzorem posłuszeństwa.
 • Animator nie rządzi, lecz służy, zgodnie z ewangeliczną zasadą: Przełożeństwo jest służbą.
 • Animator troszczy się o formację ministrantów, dlatego też dba o swoją własną formację.
 • Animator jest zawsze przygotowany na wszystko, to znaczy zawsze

Czytaj dalej →

Zasady lektora

Pięć zasad lektora

 • Lektor poznaje i rozważa Słowo Boże i stara się prowadzić życie według niego.
 • Lektor starannie przygotowuje się do liturgii przez modlitwę, a także ćwiczy tekst czytań.
 • Lektor dba o czystość swojej duszy przez regularną spowiedź. Pilnuje czystości swojego języka.
 • Lektor świadczy o Chrystusie w swojej codzienności, przez postępowanie, postawy i sumienne wypełnianie swych obowiązków.
 • Lektor

Czytaj dalej →

Zasady ministranta

Zasady ministranta

 • Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
 • Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
 • Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
 • Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
 • Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
 • Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.
 • Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
 • Ministrant

Czytaj dalej →

Św. Dominik Savio

Gigant Ducha

św. Dominik Savio

Dominik Savio, jeden z patronów ministrantów przyszedł na świat w ubogiej włoskiej rodzinie we wsi Riva di Chieri w Piemoncie w 1842 roku. Jego rodzice byli prostymi ludźmi. Ojciec Karol był rzemieślnikiem, a matka Brygida krawcową. W wieku 12 lat wstąpił do Oratorium w Turynie założonym przez św. Jana Bosko. Dominik bardzo szybko dojrzewał duchowo.

Już w wieku 5 lat służył do mszy świętej jako ministrant, a w wieku 7 lat przyjął pierwszą komunię świętą co było w tamtych

Czytaj dalej →

Caritas in veritate (Miłość w prawdzie)

Trzecia encyklika Benedykta XVI o integralnym rozwoju ludzkim w miłości i prawdzie

Opublikowana na zakończenie Roku św. Pawła (29 czerwca 2009) trzecia encyklika papieża Benedykta XVI nie okazała się dokumentem traktującym o wierze chrześcijańskiej (po Deus Caritas est i Spe Salvi). Caritas in veritate dotyczy zagadnień związanych z Katolicką Nauką Społeczną, wpisując się zatem w bogaty nurt nauki społecznej Kościoła, tak bardzo rozwiniętej przez Jana Pawła II (autora trzech wielkich encyklik społecznych).

W pierwszym rozdziale papież przypomina przesłanie

Czytaj dalej →

Deus caritas est (Bóg jest miłością) – I encyklika w pontyfikacie papieża Benedykta XVI (cz.2)

Część druga – Caritas – Dzieło Miłości dokonywane przez Kościół jako „Wspolnotę Miłości”

„Miłość jest zatem służbą, którą Kościół pełni, aby nieustannie wychodzić naprzeciw cierpieniu i potrzebom, również materialnym, ludzi. Właśnie w tym aspekcie, na posłudze miłości pragnę zatrzymać się w drugiej części encykliki”. Tymi słowami rozpoczyna się druga część encykliki papieża Benedykta XVI, która została opublikowana 25 stycznia 2006 roku, w pierwszym roku Jego pontyfikatu. Przyjrzyjmy się nieco nauce, którą Ojciec Święty kieruje do

Czytaj dalej →

Ecclesia de Eucharistia (o Eucharystii w życiu Kościoła)

14. i ostatnia encyklika papieża Jana Pawła II o Eucharystii w życiu Kościoła

(17 kwietnia 2003)

„Kościół żyje dzięki Eucharystii” (Ecclesia de Eucharistia vivit) – to pierwsze słowa ostatniej encykliki papieskiej Jana Pawła II. Ukończył ją 17 kwietnia 2003 r. i to w sam Wielki Czwartek. Czyż może być lepszy dzień, niż właśnie pierwszy dzień Triduum Paschalnego, by postawić ostatnie słowa w dokumencie odnoszącym się do Eucharystii, której pamiątkę ustanowienia właśnie się obchodzi?

Papież we wprowadzeniu przypomina słowa Soboru Watykańskiego

Czytaj dalej →

Redemptoris Missio (Misja Odkupiciela)

Encyklika papieża Jana Pawła II o powołaniu misyjnym Kościoła i każdego wiernego z 7.XII.1990 r.

Jan Paweł II wydał tę misyjną encyklikę w XXV rocznicę soborowego dekretu Ad gentes (do narodów) poświeconemu dziełom misyjnym Kościoła. Nie obce Ojcu Świętemu było pielgrzymowanie – jako papież odwiedził 102 kraje świata i to zawsze w charakterze pielgrzyma-misjonarza: „Od samego początku mojego pontyfikatu zdecydowałem się podróżować aż po krańce Ziemi, by dać wyraz (tej) trosce misyjnej” (Wpr. 1).

Encyklika ta była papieską odpowiedzią na soborową

Czytaj dalej →

Slavorum apostoli (apostołowie Słowian)

Encyklika papieża Jana Pawła II o świętych: Cyrylu i Metodym, 2 czerwca 1985

Papież napisał tą najkrótszą z encyklik swego pontyfikatu w nawiązaniu do ogłoszenia ewangelizatorów Narodów Słowiańskich; św. Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa, patronami Europy.

Jan Paweł II pisze, iż czuje się zobowiazany wspomnieć o tych wielkich świadkach wiary, gdyż sam jest pierwszym Słowianinem wyniesionym na Stolicę Piotrową. Opisuje dzieje życia Cyryla – mnicha oraz Metodego, biskupa; ich pochodzenie (Saloniki w Grecji), drogę formacji, wreszcie mieje ewangelizacyjne

Czytaj dalej →

Dives in Misericordia (Bóg bogaty w miłosierdzie)

Encyklika papieża Jana Pawła II o miłosierdziu bożym, 30 listopada 1980

Jan Paweł II, po ukazaniu w Redemptor Hominis prawdy o Chrystusie, w swojej drugiej encyklice Dives in Misericoridia (dosł.„bogaty w miłosierdziu swoim Bóg”) pragnie odsłonić „oblicze Ojca, który jest <<Ojcem miłosierdzia oraz Bogiem wszelkiej pociechy>>” (I, 1). Papież pisze, iż obecna tendencja biegunowego wręcz rozdzielania teocentryzmu i antropocentryzmu

Czytaj dalej →

Redemptor Hominis (Odkupiciel człowieka)

Encyklika Jana Pawła II z 4 marca 1979 roku – pierwsza w pontyfikacie Papieża z Polski

„Świeżo wybrany” papież wydał swoją encyklikę, by już pod koniec lat 70. ubiegłego wieku przygotować ludzkość na „Adwent” drugiego tysiąclecia chrześcijaństwa – rok Jubileuszu 2000. Przywołuje zatem wydarzenie, które wyznaczyło niejako jego początek, a przynajmniej nadało mu sens; zbawcze dzieło odkupienia, dokonane przez Chrystusa (Redmeptor hominis – łac.

Czytaj dalej →

List Episkopatu Polski nt. przykazań kościelnych

Drodzy Bracia i Siostry!

Pierwszą Niedzielą Adwentu rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. „Okres Adwentu ma podwójny charakter. Jest okresem przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez którą wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi. Równocześnie jest okresem, w którym przez wspomnienie pierwszego przyjścia Chrystusa kieruje się dusze ku oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów. Z obu tych względów Adwent jest okresem pobożnego i radosnego oczekiwania”

Czytaj dalej →

Recenzja: Nowe ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego

Z trzeciego wydania Mszału Rzymskiego, Rzym 2002

Wyd: Pallottinum, Poznań 2004

„Jaka jest różnica między animatorem liturgicznym, a terrorystą? Z terrorystą można negocjować…”
powiedzenie ministranckie

Ja osobiście zgadzam się z tym zdaniem. Ustępując tym ludziom, którzy coraz to bardziej zubożali i uproszczaliby liturgię, sami oskubywaliśmy ją z jej piękna i znaczenia. Nie wolno do tego dopuścić!!!

Wiadomo powszechnie, że istnieją duże, a czasem nawet zaskakujące różnice w sprawowaniu liturgii w różnych parafiach, nawet w tej

Czytaj dalej →