Intencje na styczeń

Wszyscy mogą znaleźć w św. Józefie, mężu, który przechodzi niezauważony, człowieku codziennej obecności, dyskretnej i ukrytej, orędownika, pomocnika i przewodnika w chwilach trudnych. Święty Józef przypomina nam, że ci wszyscy, którzy są pozornie ukryci lub na „drugiej linii”, mają wyjątkowy czynny udział w historii zbawienia. Im wszystkim należy się słowo uznania i wdzięczności.

Z listu papieża Franciszka o św. Józefie “Patris corde”

Rozpoczynając nowy rok kalendarzowy polecajmy Panu Bogu przez wstawiennictwo św. Józefa wszystkie nasze intencje. Poprzez naszą cichą i często niezauważoną modlitwę, prośmy również w potrzebach Kościoła i całego świata. Módlmy się szczególnie:

  • Za cały Kościół powszechny, papieża Franciszka i naszych biskupów;
  • O jedność chrześcijan (18 – 25 stycznia: Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan);
  • O ustanie pandemii koronawirusa i za służby medyczne.