Wskazówki Arcybiskupa Wiktora Skworca na Wielki Tydzień 2021

Jako służba liturgiczna przygotowujemy się do świąt Zmartwychwstania Pańskiego Arcybiskup Wiktor Skworc wydał szczegółowe wskazania na Wielki Tydzień. Podajemy te informacje dla służby liturgicznej pomagającej przygotować Triduum Paschalne w parafiach. Arcybiskup pisze:

„Po  raz  kolejny  przychodzi  nam  przygotowywać  się  do  celebracji  Wielkiego Tygodnia  w   reżimie   sanitarnym   w   związku   z   trwającą   pandemią.  Przypominam   o  konieczności  dostosowania  się  do  wskazań  rządowych  i  służb  sanitarnych  odnośnie do  limitów  wiernych  uczestniczących  w  zgromadzeniach  religijnych  w  naszych kościołach. Z  głęboką  wiarą  w  Bożą  Opatrzność  oraz  w  poczuciu  odpowiedzialności za  zdrowie  i  życie  naszych  wiernych  trzeba  się  dostosować  do ogłoszonych  obostrzeń, dbając przy tym o piękno i prostotę celebracji  liturgii  w poszczególnych dniach Triduum Sacrum.  Trzeba  też  dodać,  że  z  uwagi   na  dynamiczną  sytuację epidemiczną w  kraju i  w  naszym  województwie  przesyłane  wskazania  mogą  się okazać  nieaktualne  i  będą musiały  być na bieżąco modyfikowane.

1.  W  załączeniu  przesyłam  ogólnopolskie  wskazania  na  Wielki  Tydzień 2021, przygotowane  przez  Komisję ds. Kultu  Bożego i Dyscypliny  Sakramentów Konferencji  Episkopatu  Polski. Pomocne  w  tym  zakresie  są nadal pewne  szczegółowe propozycje  rozwiązań, podane  w  ubiegłorocznym Biuletynie  liturgicznym  1/2020 (www.liturgia.katowice.pl).

Przede  wszystkim  trzeba  pamiętać, ze  ogólna  dyspensa  udzielona  wiernym archidiecezji  katowickiej  od  obowiązku  niedzielnego   i   świątecznego uczestnictwa we  Mszy św. nie  wygasła i  wierni mogą z niej korzystać aż do odwołania.

2.  W  Wielkim  Tygodniu  i  podczas  Triduum  Paschalnego  zalecam  utrzymanie tradycyjnych   godzin   zaplanowanych   w   parafii   celebracji,  przy   czym zezwalam na  wprowadzenie w  parafiach – według  rozeznania  duszpasterskiego – w Wielki Czwartek w porze popołudniowej  drugiej  Mszy św. Wieczerzy  Pańskiej dedykowanej przede wszystkim rodzinom dzieci wczesno- i pierwszokomunijnych. Przy każdej  okazji należy powiadamiać parafian o czasie rozpoczęcia poszczególnych celebracji i zachęcać ich do  duchowej  łączności z parafialnym wieczernikiem dzięki organizowanym transmisjom.

Z powodu  wzrastającej liczby  zakażeń Msza  Krzyżma będzie celebrowana w katowickiej  katedrze  w  Wielki  Czwartek o godz. 10-tej  jedynie z udziałem księży dziekanów. Wszystkich prezbiterów, diakonów i alumnów zachęcam do włączenia się w tą liturgię za pośrednictwem transmisji  internetowej.

Zachęcam, aby w tym roku powrócić do zwyczaju adoracji Najświętszego Sakramentu w  bocznym ołtarzu adoracji (tzw. ciemnicy i w Bożym Grobie). Niech w tym epidemicznym czasie miejsca   adoracyjnej modlitwy odznaczają się prostym wystrojem, eksponującym Tego, który  jest  z  nami  przez  wszystkie  dni aż do skończenia świata! W sytuacji, gdy  większość wiernych nie może uczestniczyć w   Wielki Piątek w adoracji Krzyża w  parafialnych kościołach, należy ich zachęcić, aby  właśnie w  tym dniu  w swoich  mieszkaniach wyeksponowali znak naszego zbawienia i uczcili Ukrzyżowanego w  zwyczajowej formie, przez przyklęknięcie i ucałowanie. Wigilia Paschalna  jest  celebrowana  wyłącznie  w  kościołach parafialnych. Jedynym  wyjątkiem są kaplice  wspólnot zakonnych, w których Wigilia  jest  sprawowana dla  mieszkańców danego domu zakonnego,  bez  udziału osób z zewnątrz.

Proponuje się zachowanie  poświęcenia ognia, w którym uczestniczą jedynie celebransi i asysta  podejmująca określone funkcje.

Zaniechamy    urządzania procesji rezurekcyjnej, ze względu na trudności w zachowaniu dystansu między wiernymi, którego domagają się wymogi sanitarne. Z tych samych względów nie  organizujemy tradycyjnego obrzędu błogosławienia pokarmów.  Należy natomiast zachęcić wiernych,  aby przed śniadaniem wielkanocnym, spożywanym w rodzinnej wspólnocie, uczestniczyli  w  uroczystym błogosławieństwie, które poprowadzi ojciec rodziny lub inna osoba. Tekst  błogosławieństwa należy umieścić na  stronie  internetowej parafii lub w  drukowanej  formie wyłożyć  w  kościołach, podobnie jak to było w ubiegłym roku.

3.  W  Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, w  Poniedziałek Wielkanocny oraz w 2.  Niedzielę Wielkanocną zezwalam na odprawienie czwartej Mszy św. w intencji  parafian;  w  parafiach,  w których duszpasterzuje sam proboszcz miejsca. Nie organizujemy w  dekanatach tradycyjnych konwentów  wielkanocnych,  chyba ze  ograniczymy  je  do  wspólnotowej  celebracji  Mszy  świętej”.

Życzymy Służbie Liturgicznej duchowych przeżyć podczas tegorocznych Świąt wielkanocnych i pięknie przygotowanych celebracji.

Redakcja