Oficjalna decyzja papieża. Świeckie kobiety dopuszczone do posługi

Papież Franciszek postanowił poprzez zmianę zapisu Kodeksu Prawa Kanonicznego, że świeckie kobiety będą miały dostęp do służby Słowa i pomocy przy ołtarzu w formie lektoratu i akolitatu (m.in. poprzez podawanie kielicha, wina, wody święconej czy kropidła). Zatwierdził stosowaną już praktykę.

 

 

W ogłoszonym w poniedziałek w Watykanie liście apostolskim w formie motu proprio, zatytułowanym „Spiritus Domini”, papież zmodyfikował paragraf Kodeksu Prawa Kanonicznego ustalając, że kobiety mogą mieć dostęp do tych posług i że są one udzielane poprzez akt liturgiczny.

 

 

Watykan zaznaczył zarazem, że fakt, iż kobiety czytają Słowo Boże podczas celebracji liturgicznych czy też posługują przy ołtarzu jako ministranci czy szafarki Eucharystii nie jest niczym nowym. „W wielu wspólnotach na całym świecie jest to już praktyka zaaprobowana przez biskupów” – wyjaśniono.

 

 

 

Oficjalna decyzja papieża

Zarazem podkreśla się, że dotychczas odbywało się to bez „prawdziwego mandatu instytucjonalnego” w drodze odstępstwa od tego, co ustalił papież Paweł VI w 1972 toku postanawiając, że dostęp do tych posług będzie zastrzeżony tylko dla mężczyzn.

 

 

Teraz papież Franciszek postanowił w następstwie ostatnich synodów biskupów podjąć oficjalną decyzję w sprawie obecności kobiet przy ołtarzu.

 

 

W liście apostolskim przypomniał swoje słowa z adhortacji apostolskiej z 2020 roku o tym, że kobiety powinny mieć bardziej rzeczywisty i faktyczny wpływ na organizację, najważniejsze decyzje i kierowanie wspólnotą kościelną.

 

 

Ogłoszeniu tej decyzji towarzyszy zastrzeżenie, że nie oznacza to, iż kobiety mogą być wyświęcane na kapłanów. Franciszek sprecyzował to cytując słowa świętego Jana Pawła II o tym, że „Kościół nie ma żadnej władzy udzielania święceń kapłańskich kobietom”.

 

 

(źródło: polsatnwes.pl)