Ogólne Wprowadzenie do Liturgii Godzin

Liturgia godzin (łac. Liturgiae Horarum) ma na celu uświęcenie czasu w ciągu całego dnia. Czytamy we Ogólnym wprowadzeniu do Liturgii Godzin: „źródłem pobożności i ożywieniem modlitwy osobistej”, a także nieustanną częścią nieustannej pieśni chwały, śpiewanej Bogu w Niebie. OWLG ukazuje też Chrystusa jako mistrza i nauczyciela modlitwy.

Nowa L.G. ma na celu sprzyjanie owocnemu zrozumieniu jej związków z Eucharystią i rokiem liturgicznym.

Największymi zmianami w Liturgii godzin są: zniesienie Prymy (jednej z godzin), dodanie antyfon do pieśni Zachariasza i pieśni Maryi, wprowadzenie przekładu Nowej Wulgaty oraz uzupełnienie modlitwy bardziej adekwatnymi perykopami.

Aby dobrze zrozumieć sens i znaczenie, a także by opanować „poruszanie się” po Liturgii Godzin, polecam Ogólne Wprowadzenie do Liturgii Godzin (OWLG). Wydaje mi się ono nieocenionym przewodnikiem po świecie tej pięknej, nieustannej modlitwy Kościoła, który z pozoru wydaje się chaotyczny i niezrozumiały. W kontekście zrozumienia sensu tej modlitwy polecam rozdziały I i II oraz pkt. 108.

Ponadto z OWLG możemy dowiedzieć się co i jak należy odmawiać (kolejność, wybór tekstów), a także jak można łączyć poszczególne godziny ze Mszą św. lub między sobą (Rdz II, VII).

Podsumowując: Ogóle Wprowadzenie do Liturgii Godzin winno, obok Nowego Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego, znaleźć się w biblioteczce domowej lub wspólnotowej każdego animatora.

„(…) Liturgia godzin nie jest naszą modlitwą prywatną, bo jeśli nawet odmawiana jest samotnie, zawsze jest modlitwą w imieniu Kościoła.”
[OWLG 108]

Tytuł: Ogólne Wprowadzenie do Liturgii Godzin
Wyd. Pallottinum,
Poznań, 1992