Archiwa kategorii: Modlitwy

Różaniec i Koronka do Bożego Miłosierdzia

Różaniec

Części modlitwy różańcowej

Część Radosna
Poniedziałek i Sobota

1. Zwiastowanie Maryi, iż jest matką Syna Bożego.
2. Nawiedzenie świętej Elżbiety.
3. Narodzenie Pana Jezusa.
4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni.
5. Odnalezienie Pana Jezusa wśród uczonych w świątyni. Czytaj dalej →

Sekwencje

Sekwencja Wielkanocna (Victimae paschali laudes)

– można ją wykonywać przez całą Oktawę Wielkanocy

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary
Składają jej wierni uwielbień swych dary.

Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy. Czytaj dalej →

Litanie

Litania Loretańska

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się z nami.
Synu, Odkupicielu Świata, Boże, zmiłuj się z nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się z nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się z nami. Czytaj dalej →

Modlitwy powołaniowe

Litania do Chrystusa Kapłana i Żertwy

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami, Czytaj dalej →

Modlitwy okolicznościowe

Modlitwa za kandydatów

Boże, ty stworzyłeś człowieka, aby Cię poznał, miłował i wiernie Ci służył. Z Twojej woli Samuel, wielki prorok
Narodu Wybranego, przygotowywał się do przyszłych zadań służąc Ci od dzieciństwa w świątyni, a Twój
Jednorodzony Syn, Pan nasz, Jezus Chrystus, jako dwunastoletni chłopiec odbył z Matką swoją, Maryją,
i Opiekunem, świętym Józefem, złożyć hołd synowskiej miłości. Wejrzyj łaskawie na tę gromadę swych dzieci,
które pragną Ci służyć jako ministranci w świątyni Twego Kościoła. Czytaj dalej →

Modlitwy przed i po służbie

Przed służeniem

Oto za chwilę przystąpię „Do Ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją”.
Do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić.
Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia,
by myśli moje były przy Tobie,
by oczy moje były zwrócone na ołtarz,
a serce moje oddane tylko Tobie. Amen. Czytaj dalej →

Modlitwy lektorów

I modlitwa lektora

Boże wszechmogący, który przyjąłeś nas do służby lektora, błogosław nam, abyśmy wyraźnie
czytali słowa Pisma świętego i życiem naszym świadczyli o tym, co ustami czytamy. Amen. Czytaj dalej →

Modlitwy do patronów ministrantów

Modlitwa do św. Tarsycjusza

św. TarsycjuszŚwięty Tarsycjuszu, Patronie i wzorze nasz,
Ty niosłeś Jezusa na sercu i w sercu jako największy swój skarb.
Cześć i miłość Jezusa promieniowały z Twego oblicza
i dla Niego oddałeś radośnie swe młode życie.
I my zawsze chcemy nosić Jezusa w swym sercu, chcemy ze skupieniem,
z czcią i miłością chodzić wokół Jego ołtarza.
Chcemy nieść Jezusa do domu, do szkoły i wszędzie przez dobry przykład.
Pomóż nam i spraw, abyśmy całym życiem tylko Jemu służyli
i do Niego należeli teraz i na wieki. Amen. Czytaj dalej →